Kirken på Toppen

Dagen Ord: Tanke, Salme, bøn, Velsignelse

Billeder, tidligere begivenheder

Se billeder fra tidligere begivenheder
under fanen "øvrige aktiviteter".

 

 

 

Alterparti Allinge Kirke

 

 

Er du vor nye medarbejder?

En stilling som sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder med opgaver som
kirkesanger og kirketjener-/graverfunktioner
ved gudstjenester og kirkelige
handlinger ved Allinge Kirke,
er ledig pr. 1. marts 2017.


Stillingen er på 20 timer pr. uge.


Vi har brug for en person,
som er musikalsk 
og kan lide at synge, 
som ønsker at formidle budskabet 
om kirke og tro, særligt til børn, 
unge og familier med børn, 
gennem forskellige tiltag, som du skal 
være igangsætter af og have ansvar for.


Se hele stillingsopslaget under fanen: Ledige stillinger
 
eller på 
www.jobnet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at
bruge kontaktformularen på hjemmesiden.

Ansøgning sendes pr. mail til 7560fortrolig@sogn.dk  
senest den 20. februar 2017.

Stille skøn morgen ved Domen i Allinge

Hjælp til at læse i bibelen

Vil du gerne læse i bibelen?

Alene eller sammen med andre?

Se mulighederne for mobil-apps,
læseplaner og andet for både
børn, unge og voksne på

Bibellæserringens hjemmeside
via nedendstående links:

Klik her: http://www.blr.dk

Klik her: http://www.blr.dk/velkommen-til-bibellaeser-ringens-nye-hjemmeside

 

 

Allinge Kirke fra gamle dage, før hele kirken blev kalket.