Søndag6. augustkl. 19.30Gudstjeneste (Matt. 7, 15-21)
Søndag13. augustkl. 10.30Gudstjeneste (Luk. 16, 1-9)
Lørdag19. augustkl. 17.00Bålaften for små og store
på Egeløkke, Moseløkkevej 5
Sønndag20. augustkl. 10.30Gudstjeneste (luk. 19, 41-48)
Kaffe efter gudstjenesten
Søndag27. augustkl. 10.30Gudstjeneste (Luk. 18, 9-14)
UDFLUGT
Søndag  3. septemberkl. 10.30Gudstjeneste (Mark. 7,31-37)
Kaffe efter gudstjenesten
Tirsdag5. septemberkl. 19.30Sangaften i Allinge Kirke
Se mere under fanen
"Øvrige aktiviteter"/"sangaftner"
Søndag10. septemberkl. 10.30Gudstjeneste (Luk. 10, 23-37)
Søndag17. septemberkl. 10.30Gudstjeneste (Luk. 17, 11-19)
Søndag24. septemberkl. 9.00Gudstjeneste (Matt. 6, 24-34)
Søndag 1. oktoberkl. 10.30Gudstjeneste (Luk. 7, 11-17)
Søndag 8. oktoberkl. 19.30Gudstjeneste (Luk. 14, 1-11)
Søndag15. oktoberkl. 10.30Gudstjeneste (Matt. 22, 34-46)
Kaffe efter gudstjenesten
 
Søndag22. oktoberkl. 10.30Gudstjeneste (Mark. 2, 1-12)
Tirsdag24. oktoberkl. 19.30Kirkeaften i Allinge Kirke
Se mere under fanen 
"Øvrige aktiviteter"/"Sangaftner"
Søndag29. oktoberkl. 10.30Gudstjeneste (Matt.22, 1-14)