Hjælp til at læse i bibelen

Vil du gerne læse i bibelen?
Alene eller sammen med andre?
Se mulighederne for mobil-apps,
læseplaner og andet for både
børn, unge og voksne på
Bibellæserringens hjemmeside
via nedenstående links:
Klik her:
 http://www.blr.dk/velkommen-til-bibellaeser-ringens-nye-hjemmeside

 Du er også meget velkommen til
at kontakte vores sognemedhjælper
Lonnie W. Andersen
Mobil: 6179 7261
Mail: sognemedhjaelperlonnie@gmail.com

Årets gave-hit!

Gaver behøver ikke koste mange penge

Dagen Ord: Tanke, Salme, bøn, Velsignelse

Ansættelse organist

Organiststillingen ved Allinge Kirke,
pr. 1. januar 2019 blevet besat. 
Stillingen er delt i 2 del-stillinger:

I stilling A - er Carsten Lund blevet ansat.Carstens primære opgave vil være, at spille til gudstjenesterne.

I stilling B - er Sigga Eythórsdóttir blevet ansat.Siggas primære opgaver vil være, at medvirke ved "Samlingstedet, til babysalmesang og andre aktiviteter.

Begge vil naturligvis samarbejde om opgaverne i stillingen.

Ny kirkesanger ansat

Anni Østrup er pr. 1. juni 2018
ansat som kirkesanger
ved Allinge Kirke.

Ny Graver ansat

Peter Raith, overtog stillingen
som graver ved Allinge Kirke pr. 1. maj 2018.

 

 

Sognemedhjælper ansat

Lonnie West Andersen 
er ansat som sogne-
medhjælper
ved Allinge Kirke. 

Babysalmesang

(klik på plakaten for at forstørre)
Har du brug for flere informationer,
er du velkommen til at kontakte
sognemedhjælper Lonnie W. Andersen på
mobil nr.  6179 7261 eller
e-mail:  sognemedhjaelperlonnie@gmail.com

Kirkens Åbningstider

Kirken er normalt åben
Mandag til torsdag  fra kl. 8.00 - 16.00
Fredag                   fra kl. 8.00 – 12.00.

Vi beder gæster om at have respekt for
minikonfirmandklubben tirsdag eftermiddag,
samt øvrige kirkelige handlinger.

Konfirmandernes Gudstjeneste

Kom og mød konfirmanderne:
Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 17.00

hvor der er gudstjeneste og
fællesspisning i Allinge Kirke.
Konfirmanderne er med til
at afvikle gudstjenesten. 
Gudstjenesten holdes i samarbejde
med Tejn og Olsker Sogn

En tur til Indien

Lørdag den 15. september var ca. 50 mennesker samlet i Tejn Medborgerhus, for at lytte til Biskop Jakob fra Indien. 

Jakob blev som 8-årig helbredt for leukemi på sit dødsleje. Han og hans forældre blev kristne.
Jakob besluttede herefter at lægge sit liv helt i Guds hænder. Gud har brugt ham flittigt. Han har stået for byggerier og drift af børnehjem, uddannelsesinstitutioner m.m. for hjemløse børn. Indtil videre for 6.500 børn og unge, og der er mere på vej. 

Et fantastisk møde, med en ydmyg og helt særlig person. 

Se mere på denne hjemmeside:
http://www.agapeindien.dk/index.php/gtsss/biskop-jacob

Billeder, tidligere begivenheder

Se billeder fra tidligere begivenheder
under fanen "øvrige aktiviteter".