Sommer-Afslutning Minikonfirmand 24. juni 2018

Minikonfirmanderne læste og viste billeder om Noa og arken. 
Om Noas familie og alle dyrene, der kom med i arken, -
 og om regnbuen Gud gav os som tegn på, at det aldrig skulle ske igen. 

Samme aften, var der så den smukkeste og meget kraftige regnbue over Allinge!
Endda med skyggeeffekt.