Vælg en fane

Flere billeder af Allinge Kirke

På dette link kan du
se flere flotte billeder
af Allinge Kirke, som
i uge 6 var Ugens Kirke
på Yesterdays Fotos
facebookside:

yesterdaysfoto.dk

se under fanen:
Danmarks Største
Kirkegalleri

Her finder du også
billeder fra Allinge
Kirkegård og Kapel. 

Allinge set fra Løsebæk, mellem 1881 (rådhuset er bygget) og 1890 (borgerskolen er ikke bygget). Kirkens gamle våbenhus anes på billedet, det blev revet ned i 1892 og kirken ombygget. Ukendt fotograf.