Omkring kirken ligger den gamle kirkegård.

På den lille kirkegård finder man en runesten kaldet ”Kongestenen”.

 

Denne runesten har tidligere stået i Klemensker, men blev ført til Allinge i 1876. Indskriften på ”Kongestenen” lyder: ”Brune og hans brødre lod (denne sten rejse) efter deres fader Thorlak og deres broder Esge”

Ved tårnets sydmur findes 3 stene. Den ene af rød Nexøsandsten blev sat i 1773 over familien Lars Andersen Birch, kongelig by-, kirke- og herredsskriver. Stenen af grå kalksten er fra ca. 1797 rejst over prokurator Michel Pederson Gronbech.

I 1854 var kirkegården rundt om kirken blevet for lille. Derfor blev man efter en mindre udvidelse i 1864 nød til at anlægge den nuværende kirkegård omkring 500 m. vest for kirken i Pilegade. Her er der et kapel, hvorfra de fleste af sognets bisættelser og begravelses handlinger foretages.

På kirkegårdens østlige del ligger 55 tyske soldater og flygtninge begravet. En inskription der fortæller, at der er tale om ofre fra 2. Verdenskrig.

 

 

 

 

 

Umiddelbart vest for kirkegården ses Den Russiske Kirkegård, med mindesmærker over russiske soldater, som faldt på Bornholm i forbindelse med anden verdenskrig. Et minde om den russiske besættelse.