Velkommen i Allinge Kirke

Allerførst velkommen til dig som endnu ikke er så kendt med Allinge Kirke,
men som måske overvejer at besøge kirken eller ønsker nærmere
tilknytning til kirken og fællesskabet.

Vi håber, at du må føle dig godt tilpas i kirken og iblandt os.

Har du brug for at vide lidt mere om Allinge Kirke som menighed,
er du altid velkommen til at henvende dig til vores sognepræst
eller sognemedhjælper.

Du finder kontaktoplysningerne under fanen "om kirken/ansatte"

 
 

I Allinge Kirke er vi en menighed, af mennesker med forskellig baggrund.

Vi oplever det som en rigdom, at der i vort fællesskab er plads til variation i vore synsvinkler og livserfaringer.
Der er plads til at være på vej og til at spørge.
Vi deler gerne overvejelser, tanker, tro og håb, og glæder os sammen over, at vi må bygge på Guds løfter.

Allinge Kirke er et sted med forskellige aktiviteter og fællesskaber.
Med søndagens gudstjeneste som samlingspunkt er der i løbet af ugen
aktiviteter for både unge og ældre.