Stilling som gravermedhjælper

 

Vor trofaste gravermedhjælper gennem mange år har søgt nye udfordringer, så en stilling som gravermedhjælper ved Allinge Kirkegård, Allinge-Sandvig sogn er ledig pr. medio marts 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2020.

Vi forventer, at du:

  •  Er venlig og imødekommende
  •  Har overskud til at svare på spørgsmål fra kirkegårdens brugere
  •  Ikke er bange for forandringer
  •  Kan arbejde selvstændigt, men samtidig også indgå i et godt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, samarbejdspartnere og frivillige.
  •  Har flair og interesse for arbejdet på kirkegården og i kirken
  •  Er indstillet på at afløse graveren, også som kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  •  Er en stabil arbejdskraft

Allinge Kirke er en lokal sognekirke, hvor vi ønsker at nå ud til alle aldersgrupper i sognet. Vi har en præst, en organist, en sognemedhjælper og en graver ansat, som du vil skulle samarbejde med. Vi ønsker at være en aktiv kirke, som er synlig og kendt i lokalsamfundet og på resten af Bornholm. Se også kirkens hjemmeside www.allingekirke.dk

Allinge-Sandvig Sogn har ca. 1.550 indbyggere. Sognet er kendt for at være hjemsted for Folkemødet. Sognet og byen er et attraktivt sted med en hel skole med overbygning, et børnehus med vuggestue og børnehave, et aktivt erhvervs- og foreningsliv (som for eksempel sports-, pensionist-, by-, borger-, og jagtforening.) Der er gode indkøbsmuligheder i byen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenarier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, - men opgjort i sol, klipper og sandstrande – eller i tryghed, nærvær og livskvalitet – er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte Bornholms tilflytterservice på, mobil: 3121 8880 

mail: tilflytter@bornholm.biz. Læs mere på https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/tilflytterservice/

Ansættelse sker ved Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd beliggende Pilegade 18, 3770 Allinge

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse er kr. 252.647,79 (trin 1) og kr. 259.701,95 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse er kr. 290.072,67 (trin 1) og kr. 298.758,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Stella Lauritsen på
mail :
7560fortrolig@sogn.dk  

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7560fortrolig@sogn.dk inden den 20. februar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest. Der er 3 måneders prøvetid i stillingen.

  

Faste Aktiviteter:
På Tirsdage:

kl. 15.00 - Minikonfirmand

På Torsdage:
kl. 9.15 - Babysalmesang
kl. 10.30 - Åben Kirkekaffe

kl. 14.00 - Samlingsstedet 

På Søndage:
Gudstjenester

Se mere info på de øvrige 
af hjemmesidens faner

 

 

Hjælp til at læse i bibelen

Vil du gerne læse i bibelen?
Alene eller sammen med andre?
Se mulighederne for mobil-apps,
læseplaner og andet for både
børn, unge og voksne på
Bibellæserringens hjemmeside
via nedenstående links:
Klik her:
 http://www.blr.dk/velkommen-til-bibellaeser-ringens-nye-hjemmeside

 Du er også meget velkommen til
at kontakte vores sognemedhjælper
Lonnie W. Andersen
Mobil: 6179 7261
Mail: sognemedhjaelperlonnie@gmail.com