Stilling som kirkesanger

                                

En stilling som kirkesanger ved Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn er fortsat ledig med tiltrædelse snarest muligt.

Stillingen er på 6,5 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

 • Lede sangen ved gudstjenester, begravelser, bisættelser og øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant.
 • Byde menigheden velkommen ved indgangsdøren og uddele salmebøger 
 • Bistå præsten med omdeling af nadver
 • Ajourføre meddelelsesbog samt læse den kommende uges aktiviteter op
 • Ansvarlig for indsamling
 • Bede ind- og udgangsbøn

Allinge Kirke er en lokal sognekirke, hvor vi ønsker at nå ud til alle aldersgrupper i sognet. Vi har en præst, en organist, en sognemedhjælper, en graver og en gravermedhjælper ansat, som du vil skulle samarbejde med. Vi ønsker at være en aktiv kirke, som er synlig og kendt i lokalsamfundet og på resten af Bornholm. 

Allinge-Sandvig Sogn har ca. 1.550 indbyggere. Sognet er kendt for at være hjemsted for Folkemødet. Sognet og byen er et attraktivt sted med en hel skole med overbygning, et børnehus med vuggestue og børnehave, et aktivt erhvervs- og foreningsliv (som for eksempel sports-, pensionist-, by-, borger-, og jagtforening.) Der er gode indkøbsmuligheder i byen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?
Målt på naturscenarier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, - men opgjort i sol, klipper og sandstrande – eller i tryghed, nærvær og livskvalitet – er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte Bornholms tilflytterservice på, mobil: 3121 8880.
Mail: tilflytter@bornholm.biz.
Læs mere på https://xn--nstestopbornholm-uob.dk/tilflytterservice/

Vi forventer, at du

 • Er venlig og imødekommende
 • Har lyst til at synge solo for os ved festlige lejligheder
 • Ikke er bange for forandringer
 • Er nærværende og omsorgsfuld og kan favne både unge og ældre
 • Du kan arbejde selvstændigt, men også indgå i samarbejde med kirkens øvrige ansatte og frivillige.

Ansættelsen sker ved Allinge-Sandvig Sogns Menighedsråd, Pilegade 18, 3770 Allinge.

Ansættelsen er omfattet af cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster m.m., aktuelt cirkulære nr. 9811 af 28. oktober 2014.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Stella Lauritsen via mail: 7560fortrolig@sogn.dk.

 

Ønsker du at gøre den enkeltes møde med kirken til en positiv oplevelse, og vil du være en del af fællesskabet i vores kirke, så send os en ansøgning med relevante bilag på mail: 7560fortrolig@sogn.dk  inden den 20. februar 2020.


Vi hører også gerne fra dig, hvis du kunne tænke dig at blive tilknyttet som vikar.


Ansættelsessamtaler vil finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børne- og straffeattest. Der er 3 måneders prøvetid i stillingen.

 

  

Faste Aktiviteter:
På Tirsdage:

kl. 15.00 - Minikonfirmand

På Torsdage:
kl. 9.15 - Babysalmesang
kl. 10.30 - Åben Kirkekaffe

kl. 14.00 - Samlingsstedet 

På Søndage:
Gudstjenester

Se mere info på de øvrige 
af hjemmesidens faner

 

 

Hjælp til at læse i bibelen

Vil du gerne læse i bibelen?
Alene eller sammen med andre?
Se mulighederne for mobil-apps,
læseplaner og andet for både
børn, unge og voksne på
Bibellæserringens hjemmeside
via nedenstående links:
Klik her:
 http://www.blr.dk/velkommen-til-bibellaeser-ringens-nye-hjemmeside

 Du er også meget velkommen til
at kontakte vores sognemedhjælper
Lonnie W. Andersen
Mobil: 6179 7261
Mail: sognemedhjaelperlonnie@gmail.com