Menighedsråd

Hans Henrik Krak (formand)
Arne Bech (næstformand og kirkeværge)
Torleif Møller-Christensen (kasserer)
Stella Lauritsen (kontaktperson, personale)
Marianne Bech Kirkegaard
Thomas Hjort Lodahl