Præst

Embedet varetages af:

Sognepræst ved Olsker Sogn

Kristoffer Nielsen

som træffes på 


kkni@km.dk