Præst

Embedet varetages af:

Sognepræst ved Hasle-Rutsker sogne

Jens Jørgen Rasmussen

som træffes på 


e-mail: jjra@km.dk