Begravelse/Bisættelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed.
Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde
med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes
det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Først og
fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Mere information

Du kan læse meget mere om begravelse/bisættelse i folkekirken på følgende link: 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen
forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt
det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have
det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen.
Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.

Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed
og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at
præsten også er der for at støtte og lytte, og det kan være rart at snakke med
en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan
man har det.

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting.
  
De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde
praktiske råd til pårørende