Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, sognepræsten. Afdødes dåbsattest og vielsesattest medbringes. Anmeldelse kan også ske gennem et bedemandsfirma. 

 

Se mere på folkekirkens hjemmeside:
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/