Forældrene henvender sig til sognepræsten angående tidspunktet for dåben - samt anmelder navn på barnet og navn og adresse på mindst to faddere. Hvilke fornavne, der er tilladt, kan ses på en internetside lavet af Kirkeministeriet.

 

Se mere på folkekirkens hjemmeside:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/