Fødsel

Anmeldelsen foretages af jordemoder. Såfremt moderen er ugift, vil hun af personregisterføreren (i Allinge-Sandvig sogn: sognepræsten) umiddelbart efter fødslen modtage et brev om, at der skal indgives en såkaldt omsorgs-og faderskabserklæring til personregisterføreren/sognepræsten.