Dato for vielsen aftales med sognepræsten. Derefter henvender parret sig til folkeregistret i bopælskommunen, Her medbringes dåbs- eller navneattest for begge - og ved evt. skilsmisse også skilsmissebevilling. I bopælskommunen udstedes en såkaldt prøvelsesattest, som man skal have for at blive viet i kirken.

Se mere på folkekirkens hjemmeside:
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup/