Vedtægter Allinge Kirkegård

Her kan du se vedtægterne gældende for Allinge Kirkegård

Omlægning af Allinge Kirkegård

Det er besluttet området ovenfor Allinge Kapel skal omlægges.

Som et led i denne omlægning, er det derfor ikke muligt at oprette
nye gravsteder i dette område. Det er heller ikke muligt, at blive
begravet eller bisat i eksisterende gravsteder i dette område,
medmindre, man er ægtefælle til de i forvejen begravede/bisatte.

Af hensyn til og med respekt for de eksisterende gravsteder, må 
denne omlægning foregå i gradvise og små etaper. 

På vedhæftede dokument, ses en plantegning for dette område,
hvoraf det fremgår, hvad der arbejdes hen imod.