Du er her: 

Ansatte

Sognepræst

Elon Anders Enevoldsen Lauterlein
Mail: eal@km.dk 
Telefon: 5648 0050/2091 3592

Fast ugentlig fridag: Mandag
Træffes bedst om formiddagen

Kursus:
fra 28. september til 4. oktober 
Ferie: 
fra 15. oktober til 18. oktober 

Sognemedhjælper

Lonnie West Andersen
Mail: sognemedhjaelperlonnie@gmail.com 
Telefon: 6179 7261

Fast ugentlig fridag: Fredag

Ferie: 
Fra 12. oktober til 18. oktober

Graver

Peter Raith
Mail: allinge.kirkegaard@mail.dk 
Telefon: 2491 3244

Fast ugentlig fridag: Mandag
Træffes bedst fra tirsdag til torsdag
mellem kl. 12.30 og 14.00

Gravermedhjælper

Max Emil Hoe Sørensen
Mail: allinge.kirkegaard@mail.dk 
Telefon: 2491 3244 

Træffes bedst fra tirsdag til torsdag 
mellem kl. 12.30 og 14.00

Kirkemusiker

Carsten Lund
Mail: 7560@sogn.dk

Kirkesanger