Takster /Priser

Bryllup

Som medlem af folkekirken og hjemmehørende i sognet koster det
ikke noget at blive viet af sognepræsten i Allinge.

Er man derimod ikke hjemmehørende i sognet, og ønsker at blive
viet i Allinge af sognepræsten, betales der kr. 2.200, såfremt det
vurderes, at man ikke har tilknytning til sognet.
Det er menighedsrådet, der vurderer og afgør, om man har
tilknytning til sognet.

Prisen er den samme for vielse i naturen som i kirken. 

Allinge Kirkegård

Her kan du finde de aktuelle priser for grandækning, pasning af
gravsteder, etablering af gravsteder og meget andet. 
Priserne for Allinge Kirkegård følger provstiets prisliste.

Kontaktoplysninger på
Graver, Peter Raith findes under fanen "Ansatte".
Kirkeværge, Arne Bech findes under fanen  "Menighedsråd".